Tenttiarkisto slogan here!

Exam details

CourseCS-A1111: Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 (Python)
Exam date01.12.2017
Submitter kik.opinto
AddedFeb. 19, 2018

Exam files

exams/13655.pdf

Add file to exam