Tenttiarkisto slogan here!

Tenttiarkisto has moved to Azure! If something is broken or missing, please contact digivastaava (at) tietokilta.fi.

Search for courses

Archive maintainers

Automaatio- ja systeemitekniikan tentitopintomestari (at) as.fi
Bioinformaatioteknologian tentitopinto (at) inkubio.fi
Informaatioverkostojen tentitopintovastaava (at) athene.fi
Kemiantekniikan tentitopintovastaava (at) kemistikilta.fi
Koneinsinöörien tentitkik-opinto (at) list.ayy.fi
Maanmittareiden tentitpinja.raitanen (at) aalto.fi
Puunjalostajien tentitpuu-optmk (at) list.ayy.fi
Rakennus- ja ympäristötekniikan tentitandrej.solovian (at) aalto.fi
Sähköinsinöörien tentitoptmk (at) sahkoinsinoorikilta.fi
Teknillisen fysiikan ja matematiikan tentitopintovastaava (at) fyysikkokilta.fi
Teknologföreningens tentorinfochef (at) teknologforeningen.fi
Tietotekniikan tentitopintovastaava (at) tietokilta.fi
Tuotantotalouden tentittenttikokoelma (at) prodeko.org