Tenttiarkisto slogan here!

Search for courses

Archive maintainers

Automaatio- ja systeemitekniikan tentit opintomestari (at) as.fi
Bioinformaatioteknologian tentit opinto (at) inkubio.fi
Informaatioverkostojen tentit opintovastaava (at) athene.fi
Kemiantekniikan tentit opintovastaava (at) kemistikilta.fi
Koneinsinöörien tentit kik-opinto (at) list.ayy.fi
Maanmittareiden tentit pinja.raitanen (at) aalto.fi
Puunjalostajien tentit puu-optmk (at) list.ayy.fi
Rakennus- ja ympäristötekniikan tentit andrej.solovian (at) aalto.fi
Sähköinsinöörien tentit optmk (at) sahkoinsinoorikilta.fi
Teknillisen fysiikan ja matematiikan tentit opintovastaava (at) fyysikkokilta.fi
Teknologföreningens tentor infochef (at) teknologforeningen.fi
Tietotekniikan tentit opintovastaava (at) tietokilta.fi
Tuotantotalouden tentit tenttikokoelma (at) prodeko.org
Vuorimiesten tentit opintovastaava (at) vuorimieskilta.fi