Tenttiarkisto slogan here!

Search for courses

Archive maintainers

Automaatio- ja systeemitekniikan tentitopintomestari (at) aski.hut.fi
Bioinformaatioteknologian tentitopinto (at) inkubio.fi
Informaatioverkostojen tentitopintovastaava (at) athene.fi
Kemiantekniikan tentittenttiarkistonhoitaja (at) kemistikilta.fi
Koneinsinöörien tentittuukka.mustapaa (at) aalto.fi
Maanmittareiden tentitville.kangaskokko (at) aalto.fi
Puunjalostajien tentitjessica.niskanen (at) aalto.fi
Rakennus- ja ympäristötekniikan tentitlauri.kortelainen (at) aalto.fi
Sähköinsinöörien tentitsik-optmk (at) list.ayy.fi
Teknillisen fysiikan ja matematiikan tentitopintovastaava (at) fyysikkokilta.fi
Teknologföreningens tentorinfochef (at) teknologforeningen.fi
Tietotekniikan tentitopintomestari (at) tietokilta.fi
Tuotantotalouden tentittenttikokoelma (at) prodeko.org